Vindskonvertering av lokal till BRF. Ösmo Nynäshamn

Vi gjorde om en lokal på vinden hos en bostadsrättsförening i Ösmo nära Nynäshamn till förrådsytor. För detta arbete sysselsattes främst våra snickare som byggde upp ett antal enkla men ändå snygga och praktiska träväggar. Det sista momentet i arbetet genomfördes av våra målare. Vindskonvertering åt bostadsrättsförening på Atles Väg i Nynäshamn.

Har du en vindslokal som du skulle vilja bygga om runt Nynäshamn och södra Stockholm? Vi hjälper bland annat fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att bygga om vindsytor och andra lokaler enligt dessas önskemål. Vi bygger allt från gemensamhetsytor och förråd till att utföra kompletta lägenhetskonverteringar. Begär ut en gratis offert för ditt projekt här.